ปูดอีก 19 รายชื่อ ส.ส.-นักการเมือง-รัฐมนตรี ฝ่ายรัฐบาลเพียบ


วันที่ 13 ก.พ.64 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ชี้มูล น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ในข้อ 11 และข้อ 17 กรณีครอบครองที่ดินของรัฐในรูปของ ภ.บ.ท.5 และส.ป.ก. จำนวน 29 แปลง เพื่อทำปศุสัตว์ โดยถือครองมาตั้งแต่ปี 2545-2546 ก่อนที่จะมาเป็น ส.ส.ซึ่งหลังจากมีมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป

และเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องจะเป็นเหตุให้ ส.ส. อาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั้น ซึ่งกรณีกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง เป็นกรณีแรกของ ป.ป.ช. หลังจากที่กฎหมายกำหนดให้ ป.ป.ช.มีอำนาจหน้าที่ในการเอาผิดเกี่ยวกับจริยธรรม

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ถือว่าเป็นกรณีแรกของ ป.ป.ช. หลังจากที่กฎหมายกำหนดให้ ป.ป.ช.มีอำนาจหน้าที่ในการเอาผิดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งสื่อมวลชนหลายสำนักรายงานว่ายังมีส่วนส.ส.อีก 13 ราย ที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร้องเรียนป.ป.ช. ในเรื่องที่คล้ายกับกรณีของ ส.ส.ปารีณา

แต่ที่จริงสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้นำความไปร้องเรียน ป.ป.ช.เกี่ยวกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) มีหลายพรรคการเมือง รวมทั้งรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่อาจถือครองที่ดินรัฐในรูปของ ภ.บ.ท.5 และ ส.ป.ก. หรือเอกสารสิทธิ์ทับที่อุทยานฯถึง 4 ครั้ง

ครั้งแรกเมื่อ 20 พ.ย.62 มี 3 ราย คือ 1.น.ส.ปารีณา 2.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคพลังประชารัฐ 3.นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 มี 3 ราย คือ 1.นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย 2.นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย และ 3.นายอนุชา น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 มี 13 ราย คือ 1นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่(ในขณะนั้น) 2.นายศักดินัย นุ่มหนู พรรคอนาคตใหม่(ในขณะนั้น) 3.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ 4.น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ 5นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ 6.นายสุพล จุลใส พรรครวมพลังประชาชาติไทย

7.นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ 8.นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย 9.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย 10.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย 11.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย 12.นายสุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย และ 13.นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย

ส่วนรายล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งสิ้น 19 ราย(ไม่รวมปารีณา) ดังนั้นเมื่อ ป.ป.ช.วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการที่ ส.ส.ห้ามมีที่ดินรัฐในกรณีของปารีณา ไว้แล้ว ส.ส.และหรือรัฐมนตรี อีก 19 รายที่เหลืออาจจะต้องเดินตามรอยการวินิจฉัยเช่นกรณีของน.ส.ปารีณาไปในลักษณะเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.